Het BOUNCE Ondersteuningsteam

Het BOUNCE Ondersteuningsteam maakt deel uit van de Directie Lokale Integrale Veiligheid, ressorterend onder de de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de coördinerende instelling van het BOUNCE project.

Anneleen Van Cauwenberge

BOUNCE Project Coordinator

Anneleen behaalde een bachelordiploma in de Rechten en een masterdiploma in de Criminologie aan de Universiteit Gent. Ze werkt intussen 18 jaar in het criminologisch domein en is voornamelijk actief in de criminaliteitspreventiesector. Vooreerst werkte Anneleen een jaar als wetenschappelijk medewerker bij Universiteit Gent om vervolgens de overstap te maken naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze bekleedt de functie van project manager en verwierf hierbij de nodige ervaring inzake verschillende criminaliteitsfenomenen, met inbegrip van geweldspreventie en recent, de preventie van gewelddadige radicalisering. 
Anneleen is daarnaast ook communicatieverantwoordelijke bij de Directie Lokale Integrale Veiligheid, ressorterend onder de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.
 

Julie Feremans

BOUNCE Project Manager

Julie behaalde een masterdiploma (LLM) in Straf- en internationaal Recht aan de KU Leuven en een masterdiploma (MSc.) in Management en Onderhandelen aan de IESEG School of Management Paris. Na haar studies, deed ze twee 7-maand durende stages bij de UN-Habitat Liaison Office in New York en bij de Europese Ombudsman in Brussel.

Julie werd aangeworven in september 2017 door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken als projectmanager voor de tweede fase van het BOUNCE project.

Share this page

Contacteer ons

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 1000 Brussel

BOUNCE Support Office Team

bounce-support@ibz.fgov.be +32 2 557 33 88
© Bounce 2018 Federal Public Service Home Affairs