Nieuwe website

De BOUNCE projectpartners zijn verheugd om de lancering van hun nieuwe website aan te kondigen. De URL www.bounce-resilience-tools.eu blijft dezelfde en wordt bijgevolg verder gebruikt, maar de features werden aanzienlijk verbeterd. 
Op deze nieuwe website is het voortaan mogelijk om de databank te raadplegen, waarin tal van Europese projecten zijn opgenomen, werkend rond weerbaarheid en breder, in het veld van primaire preventie en talloze vormen van gewelddadig radicalisme actief zijn. Deze databank vult de 'Radicalization Awareness Network Collection of Practices' aan, met voornamelijk een focus op preventieve initiatieven. De komende maanden zal de databank worden uitgebreid met nieuwe projecten. Het gebruik van een dergelijke databank is aangewezen voor veldwerkers, in die zin dat zij deze goede praktijken kunnen raadplegen, overnemen en vervolgens toepassen in hun eigen sociale context. 
De databank werd tevens ontwikkeld als een bottom-up initiatief. Het zal met andere woorden voor iedereen mogelijk zijn om zelf initiatieven toe te voegen met als doelstelling om kennisverspreiding omtrent Europese goede praktijken te bevorderen.

Een andere feature betreft de ontwikkeling van een forum waarop BOUNCE-trainers van diverse Europese lidstaten ervaringen kunnen uitwisselen, ideeën en manieren van werken kunnen delen en vragen kunnen stellen aan elkaar. Door samen te werken en zodoende obstakels uit de weg te ruimen, geloven we erin dat dit de kwaliteit en verdere optimalisering van de BOUNCE-trainingen ten goede komt. Het forum zal worden beheerd door het BOUNCE Ondersteuningsteam.

De website bevat alsook een lijst met de verschillende ‘BOUNCE-instructeurs’. Wie zijn dat? Het gaat hierbij om mensen die officieel geregistreerd zijn als capabele train-de-trainers. Het onderscheid dient te worden gemaakt met ‘BOUNCE-trainers’ die enkel in staat zijn om, met behulp van de BOUNCE-tools, jongeren en hun sociale omgeving ‘te trainen’. Een lijst mer Europese trainers kan worden gevonden op de website.

Het BOUNCE Team zou in het bijzonder graag de European Forum for Urban Security (Efus) bedanken voor hun aanvulling en bijdrage van de BOUNCE database.

Meer informatie: www.bounce-resilience-tools.eu
 

Share this page

Contacteer ons

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 1000 Brussel

BOUNCE Support Office Team

bounce-support@ibz.fgov.be +32 2 557 33 88
© Bounce 2018 Federal Public Service Home Affairs