Geschiedenis

STRESAVIORA 2

(2015-2018)

Na het succes van het door de Europese Commissie gefinancierde en door de FOD Binnenlandse Zaken gecoördineerde project STRESAVIORA (2013-2015) en de Europese conferentie hierover op 4 december 2014 in Brussel, wezen verschillende lokale, regionale, nationale en Europese experts op de noodzaak van een brede implementatie van de BOUNCE resilience tools en de bekendmaking ervan bij eerstelijnswerkers en praktijkdeskundigen die werken met jongeren en hun ouders. Dit vroeg om een tweede fase van het project.


Ook opvolger BOUNCE (STRESAVIORA II) wordt daarom gecoördineerd door de FOD Binnenlandse Zaken en gefinancierd door de Europese Commissie, en zal lopen van november 2015  tot en met maart 2018. Het project is gebaseerd op 3 centrale doelstellingen:


- De brede implementatie van de ontwikkelde BOUNCE resilience tools op lokaal niveau, met een implementatie- en ondersteuningssysteem voor trainers en ondersteuning van op maat gemaakte train-de-traineropleidingen voor trainers die werken met jongeren;
- De ontwikkeling van een netwerk van weerbaarheidstrainers tussen EU-lidstaten, dat de uitwisseling van ervaringen en ‘best practices’ zal faciliteren;
- Evaluatieonderzoek naar de korte-, middellange- en langetermijneffecten van weerbaarheidstrainingen in de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme.

10 steden uit 5 EU-lidstaten zullen geselecteerd worden als pilootsteden voor de implementatie en evaluatie van de BOUNCE resilience tools en trainingen.

  1. Belgium : Liège & Leuven ;
  2. Germany : Augsburg & Dusseldorf ;
  3. France : Bordeaux & Montreuil ;
  4. The Netherlands : Amsterdam & Groningen ;
  5. Sweden: Malmö & Landskrona.

STRESAVIORA 1

(2013-2015)

Het project ‘Strengthening Resilience against Violent Radicalisation (STRESAVIORA)’, gefinancierd door het ISEC-programma van de Europese Commissie, liep tussen januari 2013 en januari 2015, met als doel een psychofysische training voor vroegtijdige preventie op te richten om (kwetsbare) jongeren te helpen bij het versterken van hun veerkracht ten aanzien van radicale invloeden en hun sociale omgeving bewust te maken. Het project resulteerde in de ‘BOUNCE Resilience Tools’.


De BOUNCE-trainingstools kwamen tot stand op basis van een wetenschappelijk onderzoek (interviews met jongeren) dat verschillende methodes heeft uitgewerkt om de veerkracht van jongeren ten aanzien van gewelddadige radicalisering te versterken. U kunt de onderzoeksrapporten op de download-pagina vinden.


Door veelbelovende praktijken rond veerkrachttrainingen te raadplegen en door de tools in België en in Nederland uit te testen, kregen de tools concreet vorm en werden de ontwikkelde methodes gevalideerd.


BOUNCE is een pakket van drie trainings- en bewustmakingstools voor jongeren en hun sociale omgeving. Het is een positief antwoord op de uitdaging om gewelddadige radicalisering in een vroeg stadium te voorkomen. De BOUNCE-tools zijn ontwikkeld als preventieve maatregelen wanneer, of zelfs beter vóór zorgen over gewelddadige radicalisering ontstaan. Ze bieden jongeren en hun omgeving instrumenten om de uitdagingen die ze tegenkomen te beheren. De drie tools (BOUNCE young, BOUNCE along en BOUNCE up) zijn onderling verbonden en vullen elkaar aan. BOUNCE helpt jongeren en hun netwerk te emanciperen, veerkracht te ontwikkelen en te interageren met een bewuste omgeving.


De resultaten van het onderzoek en de trainingstools zijn voorgesteld op de Europese conferentie van 4 december 2014 te Brussel. Het thema van de versterking van de veerkracht ten aanzien van gewelddadige radicalisering kwam ook aan bod tijdens de vergadering van de Policy Planners Network (PPN) van 5 december 2014. Op 8 januari 2015 wordt er een train-the-trainer sessie georganiseerd voor de trainers van al de 28 Europese lidstaten om de tools te verspreiden onder de Europese trainers.
 

Share this page

Contacteer ons

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 1000 Brussel

BOUNCE Support Office Team

bounce-support@ibz.fgov.be +32 2 557 33 88
© Bounce 2018 Federal Public Service Home Affairs