BOUNCE III

De hoofddoelstellingen van STRESAVIORA II, doorgaans gekend als het BOUNCE-project, waren de implementatie van en het concrete gebruik van de BOUNCE tools op lokaal niveau. Met het wetenschappelijk onderzoek werden de effecten geëvalueerd, uitgaande van de trainingen en de implementatie in de 10 pilootsteden. De leereffecten van zowel de implementatie als de evaluatie kunnen vervolgens worden gebruikt om bestaande praktijken te verbeteren. Onze kennis en ervaringen zullen worden gedeeld via de Manual on the State of Play of primary prevention trainings in Europe - inventory of good practices across Europe – inclusief de onderzoeksresultaten, ervaringen van pilootsteden en een selectie van Europese goede praktijken – en uiteraard door middel van onze vernieuwde BOUNCE website.

Het BOUNCE Team heeft onlangs een voorstel ingediend, in navolging van de recente oproep van de Europese Commissie voor Interne Veiligheidsfondsen voor projectvoorstellen, om het nieuw opgerichte Europese trainersnetwerk te blijven ondersteunen. Indien dit voorstel wordt goedgekeurd en aldus wordt verlengd, zullen we logischerwijs op een flexibelere manier toekomstige (internationale) trainingsaanvragen kunnen behandelen. De idee bestaat erin om trainers, die reeds vertrouwd zijn met de BOUNCE-tools, verder te blijven ondersteunen, maar eveneens om nieuwe opleidingen aan toekomstige trainers aan te bieden. Daarnaast wil het BOUNCE Team scholen, jeugdorganisaties en andere structuren financieel ondersteunen zodat zij in staat kunnen worden gesteld om BOUNCE Young/Along-trainingen te organiseren.

Een terugkerende opmerking tijdens deze tweede fase van het project, was het ontbreken van de expliciete steun van organisaties aan de deelnemers en een concretere organisatievisie inzake wat ondernomen kan worden ten aanzien van de nieuwe tools. Het aanpakken van dit probleem zal gebeuren aan de hand van het organiseren van een aftrapbijeenkomst aan het begin van elke trainingscyclus. De werking en mogelijkheden van het project kunnen vervolgens worden gepresenteerd aan beleidsmakers en overige hiërarchisch meerderen die geïnteresseerd zouden zijn in het volgen van een training. Er kan zo gezamenlijk worden nagedacht over het bedenken van een implementatie-actieplan voor het BOUNCE project. Het desbetreffende actieplan bepaalt dan wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de bestaande trainingspool en onderzoekt de mogelijke financieringsmogelijkheden om het project verder te ontwikkelen. Er zal ook worden bekeken hoe de BOUNCE-tool kan worden geïntegreerd in het huidige preventiebeleid van de stad.

Naast de ontwikkeling van onze nieuwe website, de database en het forum, is het BOUNCE Team van plan om de online identiteit van de BOUNCE-tools ui te breiden. Indien de Europese Commissie het BOUNCE III-project goed zou keuren, zal een vierde BOUNCE-tool, genaamd het ‘BOUNCEweb’ worden aangemaakt om de trainers en jongeren de kans te bieden om online te worden opgeleid. Visueel materiaal, waaronder te downloaden video’s, zal tonen hoe een BOUNCE-sessie werkt en hoe deze sessies opgebouwd zijn. Een oprichting van een Europese trainerspool wordt op die manier versterkt.

Tot slot, zullen jaarlijkse Europese (trainers-)vergaderingen worden opgezet ter stimulering van de Europese trainerspool. Deze vergaderingen zullen worden georganiseerd door het BOUNCE Team en zullen worden gebruikt om ideeën en bezorgdheden uit te wisselen en uiteraard, om praktijken in Europa te harmoniseren.
 

 

Share this page

Contacteer ons

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 1000 Brussel

BOUNCE Support Office Team

bounce-support@ibz.fgov.be +32 2 557 33 88
© Bounce 2018 Federal Public Service Home Affairs