BOUNCE along

BOUNCE along is een bewustmakingstool voor ouders en eerstelijnswerkers. De tool biedt tips, inzichten en praktische oefeningen voor volwassenen in de sociale omgeving van jongeren. Het helpt hen en versterkt hun rol in de vroegtijdige preventie van gewelddadige radicalisering. BOUNCE along behandelt vijf thema’s: ‘een positief standpunt’, ‘veerkracht versterken’, ‘veerkrachtige relaties en communicatie’, ‘zorgen en uitdagende situaties’ en ’informatie en invloed’. BOUNCE along focust op alle ouders en eerstelijnswerkers en kan gebruikt worden in combinatie met de veerkrachttraining BOUNCE young voor jongeren.

Share this page

Contacteer ons

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 1000 Brussel

BOUNCE Support Office Team

bounce-support@ibz.fgov.be +32 2 557 33 88
© Bounce 2018 Federal Public Service Home Affairs